Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Nieuws

06.10.2021

Parlement zet rem op gebruik kunstmatige intelligentie door politiediensten

Een meerderheid in het Europees Parlement heeft zich achter een rapport geschaard, dat stelt dat het gebruik van KI door de politie een grote inbreuk op fundamentele rechten van mensen betekent. Om die reden moet er voorzichtig mee omgegaan worden. KI mag alleen binnen een duidelijk wettelijk kader gebruikt worden, omgeven met daadwerkelijke en effectieve waarborgen voor burgers.

Lees verder
31.08.2021

The Scent of Wild Animals

Today, 31 August 2021, Sophie in 't Veld MEP released her book "The Scent of Wild Animals".

You can read it on issuu.com through the link

 

Lees verder
30.08.2021

D66: rechtsstaat-APK kan niet zonder gevolgen blijven

Vandaag komt de Europese Commissie voor de tweede keer met haar jaarlijkse rechtsstaatsrapport. Daarin worden alle EU-landen getoetst op hun naleving van de Europese rechtsstaatsprincipes, zoals onafhankelijke rechtspraak. Deze “rechtsstaatstoets” is de implementatie van een EP-initiatiefwet ingediend door Sophie in ‘t Veld in 2016, ook wel bekend als de "rechtsstaat-APK". 

 

Lees verder
25.06.2021

Blog: Pleur op?

Premier Rutte baarde opzien bij de Europese top, door van zijn hart geen moordkuil te maken richting zijn Hongaarse collega Orbán. De boodschap was duidelijk: of Hongarije niet kon ophoepelen uit de EU. Vintage Rutte, de Europese variant van “pleur op”.

Nadat de stoere soundbite op camera stond, volgden alle mitsen en maren. Terechte kanttekeningen bij zijn eigen onmogelijke wens. Je kan Hongarije als land niet uit de EU knikkeren. Gelukkig maar. De EU is geen keuzemenu, maar het is ook geen duiventil.

Lees verder
23.06.2021

Europees Parlement eist toepassing rechtsstaatmechanisme

Het Europees Parlement heeft de volgende formele stap gezet op weg naar een rechtszaak tegen de Europese Commissie, wegens het niet toepassen van het rechtsstaatsmechanisme op EU subsidies. Per brief van Parlementsvoorzitter Sassoli is de Europese Commissie opgeroepen om onmiddellijk dit mechanisme toe te passen.

Lees verder
09.06.2021

Eindelijk actie tegen "Gouden Paspoorten"

Vandaag neemt de Europese Commissie stappen tegen Malta en Cyprus om hun verkoop van EU-paspoorten. Het gaat om de volgende stap in een inbreukprocedure tegen de twee EU-landen (een zogenaamd "met redenen omkleed advies", de laatste stap voordat de Commissie een lidstaat voor het EU-Hof kan dagen). Over beide landen zijn inmiddels verschillende rapporten en artikelen verschenen die aantonen dat corruptie en fraude veelvuldig voorkomen bij de verkoop van EU-burgerschap. 

Lees verder
09.06.2021

Europees Parlement stemt over artikel 265

Rechtstatelijke voorwaarden aan het ontvangen van Europese gelden zijn sinds januari van dit jaar wettelijk van kracht. De Europese Commissie moet die voorwaarden toepassen door EU-landen die de rechtsstaat niet respecteren te korten op EU-subsidies. Dat mechanisme van "rechtsstaatsconditionaliteit" is er gekomen na jaren van politieke druk vanuit het Europees Parlement, onder andere door D66.

Lees verder
20.05.2021

Akkoord over digitaal corona-reiscertificaat

Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben een compromis bereikt in de onderhandelingen over een uniform Europees corona-certificaat, waarmee EU-burgers kunnen aantonen dat ze gevaccineerd of getest zijn, dan wel drager van antistoffen tegen Covid-19. Het is een minimaal akkoord geworden, dat voornamelijk voorziet in het certificaat zelf, zonder veel te doen aan de lappendeken van quarantaine-regimes en andere restricties. Het in stand houden van die strikt nationale restricties is de wens van de nationale regeringen. Het Europees Parlement is er wel in geslaagd om de kluwen aan regels en restricties iets kleiner te maken. Ook is 100 miljoen euro vrijgemaakt om een beperkt aantal gratis PCR-testen te financieren.

Lees verder