Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

D66 blij met Europees Proefprocessenfonds

D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld is verheugd dat het Europees Parlement zojuist instemde met het D66-voorstel voor een Europees Proefprocessenfonds. Het fonds stelt middelen beschikbaar voor het voeren van rechtszaken over schendingen van Europese grondrechten, zodat de positie van álle Europeanen verbetert.

In ’t Veld: “Rechtszaken op Europees niveau zijn tijdrovend en kostbaar. Dat belemmert de rechtsgang. Het Europees Proefprocessenfonds is daarom een extra steun in de rug voor burgers, journalisten of ngo’s die opkomen voor grondrechten. Eén gewonnen zaak kan bovendien jurisprudentie afdwingen die van grote betekenis is in heel Europa. Individuele zaken zetten zo EU-breed de standaard.”

Clara Wichmann

Op dit moment zijn er fondsen voor proefprocessen buiten de EU en op nationaal niveau. In Nederland bestaat bijvoorbeeld het Clara Wichmann fonds. Een Europees fonds mag niet ontbreken. In ’t Veld: “Het is hoog tijd dat Europeanen zelf actief hun rechten kunnen afdwingen, zoals in de Verenigde Staten al gebruikelijk is. Denk bijvoorbeeld aan proefprocessen over gelijke behandeling van regenboogfamilies, Eurowob-zaken, gelijk pensioen voor vrouwen, of persvrijheid."

Grondrechtenpact

Vorig jaar kreeg In ’t Veld brede steun van het Europees Parlement voor haar initiatiefwetsvoorstel tot een grondrechtenpact voor de bescherming van democratie, rechtsstaat en grondrechten in Europa. Het Proefprocessenfonds is hier onderdeel van. In ’t Veld: “Rechtsstaat, democratie en grondrechten vormen het fundament van de Europese Unie. De Europese Commissie werkt nu op basis van het grondrechtenpact aan een initiatief voor het handhaven van onze gedeelde Europese waarden. Dit Proefprocessenfonds mag absoluut niet ontbreken.”

Vervolg: Het is nu aan het Europees Parlement om dit fonds ook tegenover de Raad te verdedigen, zodat het Europees Proefprocessenfonds definitief in de EU-begroting voor 2018 wordt verankerd.