Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Brede steun D66-initiatiefwet bindend grondrechtenpact

D66-fractievoorzitter Sophie in ’t Veld heeft brede steun gekregen van het Europees Parlement voor haar initiatief wetsvoorstel tot een bindend pact voor de bescherming van democratie, rechtsstaat en grondrechten in Europa.

“Ik ben heel blij met de brede steun die ik van links tot rechts heb gekregen, en nog meer op het politieke signaal dat hiermee uitgaat. Gezamenlijke normen voor rechtstaat en grondrechten zijn noodzakelijk voor het functioneren van de Europese Unie. Het uitvoeren van Europees arrestatiebevel of sluiten van een internationaal handelsakkoord, of voeren van gezamenlijk Europees vluchtelingenbeleid, kan alleen als we elkaar vertrouwen”, aldus In ’t Veld.

Bal bij de Commissie
Nu het Parlement zich heeft geschaard achter de initiatiefwet van In ‘t Veld, is het aan de Europese Commissie om binnen drie maanden te reageren. Alhoewel Eurocommissaris Timmermans als minister nog een vurig pleidooi hield voor een bindend pact, lijkt hij nu terug te krabbelen. In ’t Veld: “Het verbaast me dat Timmermans wel de mond vol heeft van het belang van democratie, rechtsstaat en grondrechten maar geen stappen wil zetten in de bescherming er van. Hij houdt kennelijk liever vast aan het systeem van willekeur, gedreven door politieke beweegredenen in plaats van een transparant en objectieve check. Ik ga er vanuit dat Timmermans tot inkeer komt en alsnog naar de overgrote meerderheid van het Parlement, inclusief zijn eigen fractie, zal luisteren.”

Historische stap
De initiatiefwet van D66 bevat onder andere een jaarlijkse Europese check van de staat van de democratie, rechtsstaat en grondrechten. De check moet plaatsvinden op vooraf vastgestelde objectieve criteria zodat alle lidstaten gelijk behandeld worden. De toetsing moet transparant gebeuren door onafhankelijke deskundigen. “De stemming van vandaag is een historische eerste stap naar effectieve bescherming van grondrechten, democratie en rechtstaat in Europa. Eindelijk focussen we ook op onze gedeelde waarden. Juist in deze tijden moeten we het onderling vertrouwen versterken.”