Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

In 't Veld insists on disclosure Umbrella Agreement documents.

 

Upon request of Sophie in 't Veld, the European Commission has disclosed a first batch of documents concerning the negotiations between the EU and US regarding the protection of personal data when transferred for the purpose law enforcement and the fight against terrorism (the "Umbrella Agreement"). The Commission only partially disclosed the requested documents. Please find here the explanation of the Commission regarding this (partial) disclosure, and the list of documents concerned.

On the 3rd of May, Ms. In 't Veld sent a confirmatory application to the European Commission to insist on her request for full public access to redacted documents.

 

In navolging van een verzoek van Sophie in 't Veld heeft de Europese Commissie de eerste serie documenten vrijgegeven inzake de onderhandelingen over het EU-akkoord met de Verenigde Staten over de bescherming van persoonsgegevens bij de doorgifte ten behoeve van misdaad- en terreurbestrijding (de "Umbrella Agreement"). De Commissie heeft slechts gedeeltelijke inzage gegeven in de opgevraagde documenten. Zie hierbij de brief van de Commissie met toelichting op haar besluit, met een lijst van documenten die (gedeeltelijk) zijn vrijgegeven.

Op 3 mei stuurde mevrouw In 't Veld haar reactie aan de Commissie om nogmaals toegang te vragen tot alle documenten.