Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Thema's

Sophie in 't Veld zet zich in voor de grondrechten die jij en iedere andere Europeaan hebben. We leven immers in een democratische rechtsstaat. Die grondrechten staan beschreven in de Europese verdragen die onze Europese Unie vormen.

Denk aan het recht om niet gediscrimineerd of bespioneerd te worden. Denk aan je vrijheid om te mogen zeggen en denken wat je wilt. Je recht op gelijkheid voor de wet en echte gelijkwaardigheid in de praktijk. 

Commerciële belangen van technologiebedrijven verdringen onze privacy, terwijl overheden steeds meer bevoegdheden voor hun veiligheidsdiensten willen. Ten koste van jouw persoonlijke vrijheden. Het is dus vandaag de dag helaas nodig om op te komen voor deze rechten en vrijheden, want ze staan onder druk.

Sophie doet dat. In de commissie Binnenlandse Zaken & Justitie, de commissie Constitutionele Zaken en als voorzitter van de Monitorgroep Fundamentele Rechten, Democratie & Rechtsstaat. Daarnaast bewaakt ze de groene D66-lijn in de commissie Milieu en Volksgezondheid. Al deze commissies zijn officiële werkgroepen van het Europees Parlement, waar de posities van het Parlement op specifieke onderwerpen worden voorbereid. 

Lees meer over Sophies opvattingen en werk op de onderwerpen: Democratie, Digitale Vrijheid en Rechtsstaat.