Afbeelding
09 apr 18
09 apr 18
Values worth fighting for

(Dutch version below)

Yesterday, Viktor Orbán secured his third term as Prime Minister. It was a victory for a nasty brand of nationalism, authoritarianism and corruption. The elections were free, but not fair, as Orbán has used his first two terms to silence all critical voices. Hungarian people were exposed to fake news and one vitriolic hate campaign after the other, for years. Putin can be proud of his sorcerer's apprentice. Nationalists and extremists around Europe are celebrating. Centre right parties elsewhere try a weaker version of his toxic xenophobia and nationalism, with euphemisms like "Leitkultur" and anti-migration rhetoric, using "Christian values" in a way that betrays the very essence of Christian values.

But they cheer too soon. They may be loud, but they are not the majority. But it is high time pro-European, progressive, liberal forces climb the barricades for what they believe in. Silence or commenting from the sidelines has never won any battle. And the battle is on, the battle on values. What kind of world do we want to live in? What are the shared values of our community?

I will stand up for a Europe where people are free and equal. For a Europe that embraces diversity and pluralism. Where media do their work in perfect freedom and security. Where men and women are equal, where LGBTI persons can be themselves, where all religions and beliefs are equal and public authorities are serving all equally. A Europe that does not tolerate corruption, where judges are independent, and governments accountable.

I choose a strong Europe, to defend European values in the world and to be a powerful actor on the world stage. Only a Europe with open borders can enable us to fully reap the benefits of the digital era. Only a strong Europe can ensure that nobody can escape paying their fair share in taxes. Only Europe can adquately regulate capital flows. Only Europe can protect our unique mix of social protection and competitiveness, solidarity and innovation. The best protection against excesses of globalisation is a strong Europe, and inversely a strong Europe is essential to boost all the available talent and creative power of Europeans in the world economy. A united Europe can manage migration, in a humane, regulated and effective manner.

Nationalism offers a rose – tinted, nostalgic take on the past. Europe offers a bright future. In May 2019 all Europeans can choose. Let's make Orban's win the last hiccup of nationalism, and build a strong Europe for all Europeans. The campaign starts today. Are you in?

Nederlandse versie:

Gisteren sleepte Viktor Orbán zijn derde termijn als premier van Hongarije binnen. Het is een overwinning voor een nare vorm van nationalisme, autoritarisme en corruptie. De verkiezingen waren vrij, maar niet eerlijk. Orbán heeft zijn eerste twee termijnen handig benut om alle kritische geluiden in zijn land de mond te snoeren. Hongaren zijn jarenlang blootgesteld aan nepnieuws, gevolgd door het vitriool van zijn haatcampagnes. Poetin kan trots zijn op zijn tovenaarsleerling. Nationalisten en extremisten in heel Europa wrijven tevreden in hun handen.

Maar die partijen juichen te vroeg. Ze zijn luid, maar niet de meerderheid. Het is daarom hoog tijd dat pro-Europese, progressieve, liberale krachten in Europa óók de barricades opgaan. Met stilletjes kritiek leveren vanaf de zijlijn win je de strijd niet. En die strijd is al in volle gang: het gevecht om onze Europese waarden.

Ik vecht voor een Europa waar mensen vrij en gelijk zijn. Voor een Europa dat diversiteit en pluralisme omarmt. Waar media hun werk kunnen doen in totale vrijheid en veiligheid. Waar mannen en vrouwen gelijk zijn, waar LHBTI-personen zichzelf kunnen zijn, waar alle religies en levensbeschouwingen gelijk behandeld worden en de overheid dienstbaar is aan iedereen. Een Europa dat corruptie niet tolereert, waar rechters onafhankelijk zijn en overheden ter verantwoording kunnen worden geroepen.

Ik kies voor een sterk Europa. Om Europese waarden in de wereld te verdedigen en om een sterke speler op het wereldtoneel te zijn. Alleen een Europa met open grenzen kan de voordelen van het digitale tijdperk volledig benutten. Alleen een sterk Europa kan ervoor zorgen dat niemand zijn of haar eerlijke portie belasting ontduikt. Alleen Europa kan onze unieke combinatie van sociale veiligheid, concurrentie, solidariteit en innovatie veiligstellen. De beste bescherming tegen de uitwassen van globalisering is een sterk Europa, en omgekeerd is een sterk Europa essentieel om alle talenten en creatieve krachten van Europeanen een krachtige impuls te geven. Een verenigd Europa kan migratie op een humane en effectieve manier in goed banen leiden.

Nationalisme biedt een roze, nostalgische blik op het verleden. Europa biedt een heldere toekomt. In mei 2019 kunnen alle Europeanen weer kiezen. Laten we samen deze overwinning van Orbán de een laatste oprisping van het nationalisme maken. Laten we samen werken aan een sterk Europa voor àlle Europeanen. Die campagne start vandaag. Doe jij mee?

print