Afbeelding
15 okt 20
15 okt 20
Rechtsstaatonderwijs op alle middelbare scholen in de EU

De begrotingscommissie van het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met het voorstel van D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld om een fonds op te richten voor lespakketten over de rechtsstaat. Dit fonds zal worden opgenomen in de Europese begroting voor een totaalbedrag van 1 miljoen euro over de komende jaren. Het zal worden gebruikt om een lespakket over de rechtsstaat aan te bieden in alle officiële talen in de EU. Dit lesmateriaal, dat door onafhankelijke experts zal worden samengesteld, kan door scholen worden opgenomen in hun burgerschapsonderwijs en is bedoeld om scholieren te leren wat de rechtsstaat precies inhoudt en wat het belang ervan is binnen de EU. Het project voorziet ook in een platform voor leraren uit verschillende lidstaten, waarop ze hun ervaringen kunnen uitwisselen.

In een gezonde rechtsstaat is ook de overheid ondergeschikt aan de wet. Het is niet makkelijk om de manieren te herkennen waarop een overheid zichzelf boven de wet probeert te stellen, zoals in een aantal EU-lidstaten momenteel gebeurt. Daarom heeft Sophie in ’t Veld zich ingezet voor deze opbouwende stap:

We zien dat een aantal EU-lidstaten de Europese waarden niet langer naleeft en de rechtsstaat probeert af te breken. Denk bijvoorbeeld aan de aanvallen op onafhankelijke rechters in Polen of de corruptieschandalen in Bulgarije. In het Europees Parlement dringen we al langer aan op het afstraffen van dit soort inbreuken maar voorkomen is beter dan genezen. Het is belangrijker dan ooit dat de volgende generatie de middelen heeft om te leren over de vitale rol die de rechtsstaat speelt in hun dagelijks leven en hoe een goed functionerende rechtsstaat hun fundamentele rechten in de toekomst zal beschermen.”

print