Afbeelding
05 jul 18
05 jul 18
PSD2 volledig privacy-proof

Vandaag bevestigde het Europees Comité voor gegevensbescherming, waarbij alle nationale autoriteiten gegevensbescherming zijn aangesloten, dat de nieuwe Europese wet op betaaldiensten, PSD2, geheel 'privacy proof' is.

Eerder stuurde Sophie in 't Veld een brief naar het Comité (eerder WP29 genoemd) met vragen over de privacyaspecten van PSD2. Veel mensen zijn bezorgd dat de wet een bedreiging vormt voor hun privacy. Bij het opstellen ervan heeft In 't Veld de privacybescherming altijd scherp in het oog gehouden.

Vandaag bevestigt het Europees Comité voor gegevensbescherming dat de wet geen bedreiging vormt voor je privacy. Jouw gegevens mogen op geen enkele manier tegen jouw wil worden ingezien, verwerkt of doorgegeven aan derden. Alleen jij kunt toestemming geven. Als je besluit om gebruik te maken van bijvoorbeeld een betaalapp, of een electronisch huishoudboekje, mogen alleen díe gegevens worden gebruikt die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de transacties.

Brief van het Europees Comité voor gegevensbescherming:

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
print