Afbeelding
11 jan 21
11 jan 21
Online terroristische content

Vanmiddag stemde de Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) van het Europees Parlement over een nieuwe Europese wet over het verwijderen van terroristische content online. De stemming volgt op een overeenkomst tussen onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad, van afgelopen december. De nieuwe regeling geeft overheidsorganen de bevoegdheid om platformbedrijven en andere zogeheten hosting service providers te verplichten inhoud met een terroristisch motief binnen een uur offline te halen, bijvoorbeeld als een terrorist zijn aanval livestreamt.

Plannen van deze aard moeten altijd zorgvuldig en met terughoudendheid bekeken worden, vindt D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld: 

"De afgelopen jaren is er een groot aantal Europese antiterrorismemaatregelen aangenomen, maar is er nooit een uitgebreide evaluatie geweest over de effectiviteit daarvan, en of de ingeperkte fundamentele rechten van burgers gerechtvaardigd kan worden met het aantal aanslagen dat voorkomen zou zijn.”

Dankzij het Europees Parlement is daarom een aantal vangrails in het onderhandelingsresultaat ingebouwd. In ‘t Veld: 

“Dankzij de inspanningen van het Europees Parlement is deze wet enorm verbeterd ten opzichte van het Commissievoorstel en de positie van de nationale regeringen. Indien een land een verzoek indient tegen een ander land om materiaal offline te halen, dan is er 72 uur de tijd om te bepalen of het wel in lijn is met bescherming van fundamentele rechten. Ook heeft het Parlement met succes bedongen dat er absoluut geen algemene verplichting komt om het internet te scannen met geautomatiseerde middelen, de zogeheten upload filters. Tot slot mag materiaal dat is verspreid voor onderwijs-, onderzoeks-, journalistieke en artistieke doeleinden nooit als terroristische content worden beschouwd en dientengevolge worden verwijderd."

Helemaal gerust op de motieven van de EU-lidstaten is in 't Veld niet:

"Het is aan de Commissie om scherp toe te zien op deze waarborgen, want toegenomen bevoegdheden in dit domein luisteren ontzettend nauw. Juist hierom is het cruciaal dat we tegelijkertijd de rechtsstaat en bescherming van burgerrechten versterken in Europa”

print