Afbeelding
25 jan 16
25 jan 16
Maak pensioenen toekomstbestendig

D66 is tevreden over het compromis in het Europees Parlement over de herziene Europese pensioenrichtlijn (IOPR2), alhoewel D66 graag een meer ambitieus resultaat had gezien. Dankzij inzet van de liberalen moeten pensioenfondsen expliciet rekening houden met een eerlijke verdeling van de risico’s en de baten over de generaties, om zo toekomstbestendig te zijn.

D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld: “Het huidige Nederlandse systeem voor pensioenfondsen is sterk, maar niet immuun voor risico’s. D66 wil dat die risico’s niet onevenredig worden afgeschoven op toekomstige generaties. We moeten ons niet alleen focussen op mensen die nu met pensioen gaan. Ook de generatie die aan het begin van hun werkende leven staan, moeten zicht hebben op een goed pensioen.”

Modern pensioenstelsel

De arbeidspatronen zijn sterk veranderd de afgelopen jaren en steeds meer mensen maken geen gebruik van de ouderwetse manier van pensioenopbouw. “D66 wil een pensioenstelsel dat van deze tijd is. We moeten veel meer vooruitkijken en anticiperen op nieuwe innovatieve ontwikkelingen, waaronder allerlei nieuwe financiële producten. De arbeidsmarkt is veranderd, arbeidspatronen veranderen, en de wensen van mensen veranderen. Een open markt in Europa biedt nieuwe kansen voor pensioenfondsen, en daarbij heeft Nederland een voorsprong. Nieuwe producten kunnen zorgen dat een goed pensioen binnen bereik van meer Europeanen komt. Maar dan moeten we zorgen voor heldere regels en goede bescherming. Pensioenen moeten voor alle generaties zeker zijn”, aldus In ’t Veld.

Meer transparantie en zekerheid

De nieuwe richtlijn zorgt ervoor dat pensioenfondsen meer transparantie en zekerheid moeten bieden aan hun leden en begunstigden. Ook stelt ze een duidelijker kader voor pensioenfondsen die grensoverschrijdend werken, zodat overal dezelfde basisregels gelden. Slechts enkele EU lidstaten hebben een stelsel met kapitaalgedekte pensioenfondsen, op basis van sparen voor de toekomst, de overige landen hebben een omslagstelsel. In ’t Veld: “Pensioenfondsen moeten hun werkterrein in heel Europa kunnen uitbreiden, maar wel op basis van gelijke regels, en zonder onnodige risico’s voor de deelnemers.”

Vanmiddag stemt de Commissie Economische Zaken (ECON) over het compromisvoorstel. In ’t Veld is schaduwrapporteur op het dossier namens de Europese liberale fracties (ALDE).

print