Afbeelding
09 apr 20
09 apr 20
Gerechtelijke tuchtkamer Polen in strijd met Europees recht

D66-Europarlementarier Sophie in 't Veld verwelkomt de uitspraak van het Europees Hof, inzake de Poolse tuchtkamer. Nu veel landen de noodtoestand hebben uitgeroepen is een robuuste en onafhankelijke rechtspraak onontbeerlijk:

"Het Europees Hof geeft een belangrijk signaal af: de EU is een rechtsgemeenschap en een waardengemeenschap. Het is geen jungle, waar het recht van de sterkste geldt. We hebben ons allemaal te houden aan gemeenschappelijke regels en standaarden. Een zwakke schakel maakt de hele keten zwak. Dit gaat ons allemaal aan."

“De zogenoemde tuchtkamer is slechts een instrument waarmee de regering rechters onder de duim kan houden. Een onafhankelijke rechtsspraak is essentieel voor een gezonde democratie; juist in crisistijd. We willen allemaal erop kunnen rekenen dat we gelijk zijn voor de wet en dat de overheid niet ongestraft haar boekje te buiten kan gaan."

“Het Europees Hof heeft zich bewezen als een beschermer van de rechtsstaat, maar het Hof kan niet alles alleen. Voor een gedegen bescherming van democratie en rechtsstaat is het hoog tijd dat regeringsleiders van andere EU-lidstaten hun Poolse en ook Hongaarse collega's tot de orde roepen."

De gehele uitspraak is hier te vinden op de website van het Hof van Justitie van de Europese Unie: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200047nl.pdf

print