Afbeelding
16 mei 20
16 mei 20
Europa na Corona

Na de coronacrisis worden we wakker in een andere wereld. Met andere uitdagingen, die nieuwe oplossingen vergen. Daarom presenteerden Fractievoorzitter Rob Jetten en delegatieleider van D66 in het Europees Parlement Sophie in ‘t Veld samen hun plan ‘Europa na Corona’ met vijf opdrachten voor het kabinet tijdens het Duitse EU-voorzitterschap. Vanaf 1 juli is Duitsland namelijk een half jaar voorzitter van de EU, een unieke en historische kans die Nederland moet aangrijpen om grote stappen te zetten op weg naar een sterkere Unie. Er moet massaal geïnvesteerd worden om de economie te herstellen, waarbij technologie en innovatie een topprioriteit zijn, zonder de klimaatdoelen uit het oog te verliezen. Het is tijd dat de lidstaten het eens worden over een humaan en effectief asiel- en migratiebeleid en het stopzetten van Europese subsidies voor overheden die de rechtsstaat niet respecteren.

Nu is het moment om Europa verder te brengen en samen de wereld opnieuw vorm te geven. Sophie in ’t Veld: ‘Daarvoor moeten we, net zoals 70 jaar geleden, elkaar vertrouwen en een nieuwe sprong vooruit wagen. Toen was Nederland een van de pioniers van een verenigd Europa. Heel Europa is er beter van geworden, door die belangrijke stap op basis van vertrouwen. Nu moet Nederland weer in die voorhoede zitten. Nú is het moment voor grote stappen.’

Lees hier het vijfpuntenplan van Rob Jetten en Sophie in ’t Veld.

print