Afbeelding
16 apr 20
16 apr 20
Brede steun Europees Parlement voor coronaresolutie

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een brede resolutie over de Europese respons op de coronacrisis. Daarin roept het Parlement op tot grote Europese investeringen in de gezondheidszorg en de Europese economie. Deze investeringen moeten gedaan worden in de geest van Europese solidariteit. Maatregelen om de crisis onder controle te krijgen moeten ook worden genomen met respect voor de Europese waarden en grondrechten. De Hongaarse en Poolse regeringen mogen deze situatie dus niet misbruiken om de democratie of vrouwenrechten te ondermijnen.

Sophie in 't Veld, delegatieleider van D66 in het Europees Parlement: "Europese eenheid gaat van enorm belang zijn in de post-coronawereld. Die eenheid is er alleen met vertrouwen. Het Europees Parlement spreekt zich nu uit voor een vorm van corona-bonds, in dienst van een krachtig herstel van de Europese economie. Nu is het moment om samen te werken op basis van onderling vertrouwen en solidariteit, om samen sterker uit de crisis te komen."."

De D66-delegatie in het Europees Parlement steunt de resolutie en dringt aan op snelheid. Langer wachten met een gecoördineerde respons richt meer schade aan en zorgt voor een onnodig lange herstelperiode. Europese middelen moeten gemobiliseerd worden richting de zwaarst getroffen groepen in de Europese Unie. Speciale aandacht moet gaan naar jongeren die nu de boot missen op de arbeidsmarkt of in het onderwijs. Zij lopen het risico de gevolgen daarvan de rest van hun levens te voelen. D66 dringt erop aan bij de Europese Commissie dat zij EU-lidstaten bewust maakt van hun verantwoordelijkheid richting de volgende generaties.

Samira Rafaela, Europarlementariër voor D66 en lid van de commissie sociale zaken en werkgelegenheid: "Jongeren worden in economische zin heel hard geraakt nu. Met flexibele contracten, 0-urencontracten en studentenbaantjes vliegen ze het eerst de laan uit in een economische crisis. Dat zie je nu al terug in de cijfers. Deze groep Europeanen mag niet vergeten worden en deze generatie mag niet verloren gaan."

Op initiatief van de delegatieleden van D66 in het Europees Parlement is een tweetal specifieke punten in de resolutie geschreven en aangenomen. Zo komt er een speciaal noodfonds voor de Landen en Gebieden Overzee van de Europese Unie (LGO's), wier inwoners EU-burger zijn en zwaar te lijden hebben in de coronacrisis. Daarnaast heeft het Parlement zich uitgesproken voor privacyrichtlijnen bij de inzet van zogenoemde corona tracking apps. Dat is nodig, want met grote snelheid worden hiertoe nu initiatieven genomen door EU-landen, vaak zonder een grondig debat over grondrechten zoals privacy.

Persbericht D66 16/04/2020

print