Afbeelding
27 jan 17
27 jan 17
Taalles en toegang tot werk voor asielzoekers vanaf dag één

D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld presenteert vandaag in het Algemeen Dagblad haar voorstel om de Europese regels voor opvang van asielzoekers gelijk te trekken in heel Europa. De D66’er doet concrete voorstellen om de zelfredzaamheid, integratie en veiligheid van asielzoekers te verbeteren. "D66 pleit al jaren voor één Europees asielbeleid omdat we alleen op die manier de vluchtelingenstromen aankunnen. Een van de stappen daartoe is mijn voorstel voor het meer gelijktrekken van de omstandigheden waarin asielzoekers worden opgevangen in de EU-lidstaten."

Daar waar de Europese Commissie "rondshoppen" van asielzoekers wil voorkomen door strafmaatregelen, zetten verschillende lidstaten in op het afschrikken van met barre opvangcondities. In plaats van deze negatieve aanpak stelt in 't Veld voor om juist in te zetten op goede opvang met een grotere kans op succesvolle integratie.

Snel integreren
D66 vindt het in ieders belang dat asielzoekers zo snel mogelijk meedraaien in de samenleving en stelt daarom voor dat alle asielzoekers in Europa vanaf dag één toegang moeten hebben tot taalles en de arbeidsmarkt. Daarnaast moeten asielzoekers niet meer van locatie naar locatie gesleept worden, maar zo snel mogen gepaste huisvesting krijgen gedurende de gehele procedure, om de kansen op integratie te vergroten.

"Tegen iedereen die zegt dat dit onmogelijk is, zou ik zeggen, ga eens in Amsterdam kijken. Onder aanvoering van D66-wethouder Kajsa Ollongren is dit al op poten gezet. De gemeente heeft de handen ineengeslagen met werkgevers en onderwijsinstellingen om tot een actieplan te komen. Dit voorbeeld zou ik over heel Europa willen uitrollen", aldus de D66’er.

Bescherm kwetsbare groepen
D66 wil dat iedereen, ook kwetsbare personen, veilig is in de opvang. Nationale regeringen moeten speciale opvangbehoeften identificeren, registreren en hieraan tegemoet komen. Ook moet er gericht mentale zorg voor getraumatiseerde asielzoekers worden aangeboden.

In ‘t Veld: "Dat opvanglocaties veiligheid moeten bieden aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, staat buiten kijf. Maar sommige groepen hebben extra waarborgen nodig, om wie je bent, wat je denkt, waarin je gelooft of van wie je houdt. Vrouwen, LHBTI’s, kinderen, atheïsten of religieuze minderheden, ieders veiligheid moet worden gegarandeerd."

Bekijk hieronder de bespreking van de amendementen over de herziening richtlijn normen opvang asielzoekers in de EU in de LIBE commissie.

In ’t Veld is rapporteur namens het Europees Parlement op de herziening van de opvangrichtlijn en zal namens het Parlement onderhandelen met de Raad en de Commissie. 

print