Afbeelding
01 dec 16
01 dec 16
Privacy-akkoord met VS niet waterdicht

D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld is zeer kritisch op de vandaag aangenomen Umbrella Agreement tussen de EU en de VS. In deze overeenkomst zijn gemeenschappelijke normen vastgelegd voor de bescherming van persoonsgegevens met de VS voor gegevensgebruik door politie, justitie en veiligheidsdiensten.

"Het nieuwe akkoord is als een nieuwe glanzende auto, met alles er op en er aan, alleen de remmen ontbreken. Natuurlijk wilde ook D66 dat er afspraken met de VS zouden komen maar dit akkoord geeft via de achterdeur onze privacy weg. Het blinde vertrouwen van de Commissie in een halfzachte toezegging van de VS is verbazingwekkend. Wie gelooft nou dat ze die nakomen, vooral nu we aan de vooravond staan van de regering Trump!"

Juridisch ondeugdelijk
De Socialisten en Christendemocraten stemden tegen het D66-voorstel om het akkoord te laten toetsen door het Europees Hof van Justitie. "Door dit voorstel zo aan te nemen lopen we een enorm risico een tweede Schrems-zaak te krijgen waarbij de rechter een streep haalt door het voorstel. Wat zegt het over onze geloofwaardigheid als er wetten worden aangenomen die juridisch aan alle kanten rammelen? En sinds wanneer vragen we burgers naar de rechter te stappen om die check te laten doen in plaats van zelf onze verantwoordelijkheid te nemen? D66 had liever de tijd genomen en een akkoord gesloten dat juridisch wel deugd."

Namens het Europees Parlement onderhandelde Jan Albrecht van de Groene fractie over het akkoord. "Normaliter ken ik de Groenen, met Albrecht voorop, als echte privacy-strijders. We staan meestal zij en zij maar dit keer lijnrecht tegenover elkaar. Onbegrijpelijk dat zij dit zo hebben laten lopen."

print