Afbeelding
24 nov 16
24 nov 16
EU-VS databeschermingsakkoord is lek onder de waterlijn

D66 is zeer kritisch op de zogenaamde Umbrella Agreement tussen de EU en de VS. In deze overeenkomst zijn gemeenschappelijke normen vastgelegd voor de bescherming van persoonsgegevens met de VS voor gegevensgebruik door politie, justitie en veiligheidsdiensten. Onderdeel van het akkoord is dat de Amerikanen bepaalde uitzonderingen op hun Privacy Act intrekken, zodat de rechtsbescherming ook geldt voor bijvoorbeeld de passagiersgegevens en bankgegevens die door de Amerikaanse overheid worden opgeslagen. Maar dat hebben de VS nog niet gedaan.

“D66 heeft zelf bijna tien jaar geleden opgeroepen tot afspraken met de VS. En het akkoord op zich is een vooruitgang, maar er zit een fors lek onder de waterlijn. De Commissie vaart blind op een zachte toezegging van de VS maar de kans dat ze de afspraak nakomen is vrijwel nihil. Niet onder de regering Obama en al helemaal niet onder de regering Trump. Het is verbazingwekkend dat de andere fracties, en zeker ook de rapporteur van de Groene fractie, blijkbaar zoveel vertrouwen hebben in de regering Trump op het gebied van privacybescherming”, aldus D66-Europarlementarier Sophie in ’t Veld.

Negatieve reacties
Eerder uitten de nationale privacy toezichthouders (WP29), de juridische dienst van het Europees Parlement en Europese privacy toezichthouder al hun zorgen of het akkoord het Europees recht niet zou schaden. Zo zijn sommige begrippen vaag gedefinieerd, en wordt het recht op toegang tot de rechter alleen verleend op voorwaarde dat de EU bereid is het doorsturen van persoonsgegevens naar de VS voor commerciële doeleinden toe te staan.

D66 wil dan ook dat het Europees Hof van Justitie toetst of het akkoord in lijn is met Europese wetten en verdragen, en zal volgende week tijdens de plenaire stemming een resolutie daartoe indienen. In ’t Veld: “Europa moet ophouden met het aannemen van regelgeving die juridisch gezien rammelt aan alle kanten en door de rechter naar de prullenbak wordt verwezen. Laten we de tijd nemen en zorgen en een akkoord met de VS sluiten dat Europese wetgeving respecteert. Dit akkoord heeft de werking van een algemene toestemming voor het doorsturen van persoonsgegevens. Er zal geen andere drempel meer zijn. Dan is het van des te groter belang om te zorgen dat het waterdicht is.” 

print